International Journal of Multidisciplinary Trends
  • Printed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

2021, Vol. 3, Issue 1, Part B

نقش سد الذرایع در جلوگیری مرض کرونا


Author(s): مجاهـد موحد ابـراهیمی

Abstract: این نگارش در باب نقش سد الذرایع جهت کاهش و جلوگیری از مرض کرونا است که همه عالم را فرا گرفته و بشریت را با پیشرفت های بی سابقه اش درعرصه های مختلف چون علوم و صنعت، عولمه و تکنالوژی، اتم و انترنت، بیچاره ساخته و اگر دیروز امراض مهلکی چون ایدز(Aids)، سارس(Sars)، میرس(Mers) و ایبولا(Ebola) بشر را در هم کوبیده بود امروز کرونا (Corona) توان و طاقت را از آنها گرفته و زندگی شان را فلج ساخته است. Covid19 که نوع جدیدی از ویروس کرونا است زندگی بشر را تعطیل نموده، همه داد و ستد، سفر و سیاحت را برهم زده و به تجارت صدمه جبران ناپذیر وارد کرده است، حتی بر عبادات پیروان مختلف ادیان اثر منفی گذاشته کلیساها و مساجد را مسدود نموده و بر مناسک حج لطمه وارد کرده و نمازجماعت که برای مسلمانان از مهمترین عبادات است کمرنگ ساخته است، این مرض از طرف مجامع و سازمان های بین المللی صحی (طاعون) تعریف شده و بنابر خطر و سرعت انتشار آن و در پی داشتن مرگ و میر، به فاجعه جهانی مبدل شده که در تاریخ بشریت سابقه نداشته و سازمان صحی جهان، کرونا را بیماری همه گیر جهانی یا (Pandemic) خوانده است، خطر کرونا به حدی جدی و فراگیر است که بسا از کشورهای دنیا با وجود همه امکانات بهداشتی و داشتن بهترین نظام های صحی کشورهای خود را قرنطین کرده و از تردد شهروندان خود در شهرها به گونه جدی جلوگیری کرده اند، با توجه به وضعیت فوق العاده حساس ناشی از انتشار کرونا و با درک ابعاد و پیامدهای احتمالی این فاجعه لازم است تا با این پدیده به عنوان یک معضل جهانی و همه گیر در روشنایی حقایق علمی، احکام و ارزش های اسلامی تعامل صورت گیرد ، تا هنگام نوشتن این سطور تلفات ناشی ازین مرض مهلک بنابر آمارهای اعلان شده توسط دانشگاه جانز هاپکینز و نهادهای صحی کشورها به (دو ملیون و ۷۹۶ هزار رسیده و مبتلایان به این مرض ۱۲۷ملیون و ۷۷۶ هزار نفر بالغ شده است که به این ترتیب امریکا در رده اول و ایران در رده آخر قرار دارد (دانشگاه جانز هاپکینز۱۶/۱/۱۴۰۰). با شیوع مرض کرونا، برخی دین ستیزها با راه اندازی جنگ فکری، بر اسلام طعن وارد کرده که گویا اسلام برای وقایه و معالجه همچو امراض هیچ طرح و برنامه نداشته و مسلمانان منتظر هستند تا کدام کشورغربی، طرحی برای وقایه و دوایی برای معالجه این مرض مهلک روی دست گرفته و مسلمانان مفت خوار از آن استفاده نمایند، ما درین بحث نقش سد الذرایع را به عنوان یکی از ادله شرعی در جلوگیری از امراض ساری بخصوص کرونا مورد مطالعه قرار داده تا از یک جهت نقش و جایگاه دین اسلام را در کاهش و وقایه امراض دانسته و از جهت دیگر پاسخی باشد برای یاوه سرایانی که علیه اسلام و آموزه های دینی مان می تازند. مهمترین نتایجی که درین بحث به آن دست خواهیم یافت ، تطبیقات سدالذرایع است که در شرایط حاد کنونی قرنطینه میتوان به منع رفت و آمد و تردد از یک شهر به شهر دیگر اشاره کرد ، با آنکه اقامه نماز پنج وقت و جمعه به نصوص صحیح ثابت بوده و برای مسلمانان از اهمیت خاص برخوردار است اما در صورتی که تجمع نمازگزاران در مساجد، موجب انتشار و شیوع این مرض شود بستن مساجد به گونه یی موقت را سدا للذریعه و در روشنایی نصوص میتوان روی دست گرفت، البته این کار زمانی ممکن است که همه ابزار و وسایل جهت ادای عبادات در مساجد ممکن نبوده وهیچ راهی برای تداوم آن وجود نداشته باشد.

Pages: 100-104 | Views: 810 | Downloads: 267

Download Full Article: Click Here

International Journal of Multidisciplinary Trends
How to cite this article:
مجاهـد موحد ابـراهیمی. نقش سد الذرایع در جلوگیری مرض کرونا. Int J Multidiscip Trends 2021;3(1):100-104.
International Journal of Multidisciplinary Trends
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals